19 Kasım 2016 Cumartesi

Ne desem küfür....


TCK 103. madde cinsel istismar konusunda der ki: 
"Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,
anlaşılır."
TCK 104. madde Reşit olmayanla cinsel ilişki için der ki "Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine “iki yıldan beş” yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. " 

Şu yasa teklifi diyor ki, bir defaya mahsus affedelim. zamanaşımı sürecinde de evlilik bitmezse ceza almasınlar,  suça azmettirenlerin de kamu davası düşsün, çünkü yazık. Çünkü çok mağdurlar. Çocukları falan da olmuş. Perişanlar.


2008 TÜİK verilerine göre (sonraki yıllarda bu konuda istatistik yok, şaşırdık mı? hayır)  çocukların cinsel istismarı suçunu işleyenlerin yaş aralığı: 
12-14 yaş: 317
15-17 yaş: 785
18+ yaş: 
4092

Aaa  bunlar öyle çocuk falan da değillermiş ya. Yani çocuklar sevmiş birbirini, evlendiler değilmiş. 15 yaşından küçük çocuklarla kocaman kocaman adamların (adam lafın gelişi) evlenmesiymiş. Nasıl evlenmişlerdir? Aynı ülkede yaşıyoruz, çok da kafa patlatmamıza gerek yok nasılını bulmak için: Başlık parası vermiştir, satın almıştır kızı, tecavüz etmiştir, namusunu temizlemiştir... Kızın bu evliliğe hayır diyebilmesi mümkün mü? 

Devlet bunları affedecek. Araştırma yapacakmış önce. O kız kocamdan şikayetçiyim diyebilir mi? Mümkün mü? 

Söylenecek çok şey var da, yazıp kendimi rahatlatmak dışında işe yaramayacak. İçimde öküz oturuyor iki gündür. 

 Çocuk gelin yoktur. Pedofili vardır. Çocuk gelin yoktur. Cinsel istismar vardır. Çocuk gelin yoktur. Göz yuman baba, çanak tutan devlet vardır. 
2 yorum: